Waar stem jij op als vastgoedbelegger?

O

p 15, 16 en 17 maart zullen de verkiezingen van 2021 plaatsvinden. En voor jou, als vastgoedbelegger, kan het best zijn dat er van alles gaat veranderen. De verschillende politieke partijen hebben hier al het nodige over aangekondigd in hun partijprogramma’s. In deze blog hebben we er een aantal voor je samengevat.

Verhuurdersheffing

Het eerste standpunt betreft de verhuurdersheffing. Er zijn een aantal partijen die van mening zijn dat deze heffing moet worden afgeschaft, maar wat houdt dit nou precies in? Verhuurders van woningen in de sociale sector moeten bij bezit van meer dan vijftig huurwoningen een verhuurdersheffing betalen. De partijen die voor afschaffing van de verhuurdersheffing zijn vinden dat dit geld door de verhuurders beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld woningbouw of verduurzaming.

Zelfbewoningplicht

Een volgend standpunt waar de partijen veel meningsverschillen over hebben: ‘Beleggen in woningen moet onaantrekkelijker worden gemaakt door meer gebruik te maken van een zelfbewoningplicht.’ Partijen die het deels eens zijn met het standpunt verschillen vooral in de manier waarop zij beleggen onaantrekkelijker willen maken. Een voorbeeld hiervan is D66: deze partij wil gemeenten de mogelijkheid geven om de zelfbewoningsplicht in te stellen en meer inspraak te hebben om de aanvangshuur en tijdelijke huurcontracten in een wijk te reguleren. De VVD komt met een ander idee hierover: deze partij wil dat starters een eerlijke kans hebben om een huis te kopen en wil dit verwezenlijken door middel van gemeenten een mogelijkheid tot opkoopbescherming te bieden.

Huurbevriezing

Niet te vergeten is de opmerkelijke actie in de tweede kamer van de VVD met betrekking tot de huurbevriezing. De SP, GroenLinks en PvdA stelden op 9 februari 2021 een motie voor aan de Tweede kamer. Zij verzochten de regering om de huurprijzen dit jaar te bevriezen. Normaal gesproken een zinloze motie, aangezien de VVD hier fors op tegen zou stemmen. Maar de VVD heeft een ommekeer gemaakt en is akkoord gegaan, waarmee de motie is aangenomen.

Door dit besluit is de motie aangenomen. Echter geldt het op dit moment alleen voor de sociale huursector. Dit maakt het per 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 verboden om de huur van een sociale huurwoning te indexeren. Voor de vrije sector moet het voorstel nog behandeld worden door de Eerste kamer, dit zal gebeuren op 16 maart aanstaande. Grote verhuurders zullen gecompenseerd worden met een verlaging van de verhuurderheffing, echter is de minister er nog niet uit hoe zij het zal aanpakken met kleinere verhuurders. 

Kieswijzer

Kortom, de politiek heeft grootse plannen als het gaat om vastgoed. De verhuurdersheffing kan positief uitpakken voor grote vastgoedbeleggers. Bij een goedkeuring van een motie als deze zal het bedrag dat normaliter aan de belastingdienst wordt betaald, nu beschikbaar zijn voor woningbouw en verduurzaming van de eigen woning. Daarnaast is het natuurlijk voor alle vastgoedbeleggers ongunstig als het tweede standpunt over het onaantrekkelijker maken van beleggen in woningen een feit wordt. De motie betreft de huurbevriezing is daadwerkelijk aangenomen, echter is het nog even afwachten hoe dit in de vrije sector gaat uitvallen op 16 maart aanstaande.

Wil jij nog zekerder zijn van jouw stem? Doe hier de KiesWijzerWonen of lees de mening van anderen op het topic op het platform! Natuurlijk is het ook mogelijk om jouw mening te delen met de andere beleggers op het platform.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *