Huurbevriezing en maximale huurverhoging.

D

e Corona pandemie en de nare financiële gevolgen die daardoor zijn ontstaan heeft nu ook geleid tot bevriezing van de huur. In deze blog gaan we nader in op de regeling en de uitwerking daarvan.

Inflatie

Beweerd wordt dat de woonlasten onder de drie kabinetten Rutte fors zijn gestegen en dat het inkomen achterbleef. De Tweede Kamer heeft er bij de verantwoordelijk minister Ollongren op aangedrongen om de huurprijs te bevriezen. De minister kwam in eerste instantie gedeeltelijk toe aan het verlangen van de kamer. De maximale huurverhoging zou gekoppeld worden aan de inflatie. Door die regeling is nu een streep gezet. Wat betekent dit concreet?

Sociale huursector

Vanaf 1 juli 2021 mag de huur van sociale huurwoningen niet verhoogd worden.  Het gaat daarbij om huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen met een huurprijs van maximaal € 752, 33 per maand. Die regeling geldt tot 30 juni 2022. Ook mag er geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor deze categorie worden toegepast. En als de huur al per 1 juli 2020 werd verhoogd, dan is het niet toegestaan om de huur nog snel voor 1 juli 2021 te verhogen. Dee huur mag niet vaker dan eenmaal per 12 maanden worden verhoogd.

Vrije sector

Op dinsdag 23 maart stemde de eerste kamer in dat er een maximale huurverhoging moest komen voor de vrije sector. Het initiatiefwetvoorstel van Henk Nijboer (PvdA) zorgt ervoor dat de huren in de vrije sector de komende drie jaar maximaal 1% stijgen plus inflatie. Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangsprijs boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Daarnaast kunnen alle huurders straks bij geschillen aankloppen bij de huurcommissie, tot op heden gold dit alleen voor huurders die een sociale huurwoning huren.

Woningverbetering & Doorstroming

Huurverhoging wegens woningverbetering mag wel hoger zijn dan inflatie plus 1%. De verhoging moet in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de nieuwe, toegevoegde voorzieningen. Daarnaast kunnen verhuurders vanaf 1 Juli 2022 de maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen jaarlijks met maximaal 50 euro verhogen. Voor mensen met een hoog inkomen, zoals een eenpersoonshuishouden met meer dan 1,5x modaal inkomen geldt een jaarlijks huurverhoging van maximaal 100 euro per maand. Hierdoor kun je als verhuurder een meer bij de woningkwaliteit passende huur vragen aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *