WOZ bezwaar in 2022 van belang

In het begin van het nieuwe jaar ontvangen we hem weer, de nieuwe WOZ beschikking. Op het aanslagbiljet wordt de WOZ waarde beschreven en de daaraan gekoppelde belastingen. Er wordt gekeken naar de staat van het pand op 1-1-2021, ook wel de waardepeildatum genoemd. Maar houdt de gemeente genoeg rekening met alles wat er in de markt speelt?

Nieuwe meetmethode, fout in waardering

Vanaf 2022 zijn gemeenten verplicht deze WOZ-waarde te baseren op het aantal vierkante meters in plaats van de kubieke meters. Bij die transitie ontstaat bij de helft van de woningen discussie, concludeert WOZ-advieskantoor Previcus Vastgoed op basis van onderzoek.

Meer uniformiteit en duidelijkheid voor de woningeigenaren. Dat zijn de belangrijkste redenen dat alle gemeenten in Nederland vanaf 2022 de WOZ-waarde moeten baseren op de gebruiksoppervlakte in plaats van de inhoud. Van kubieke meters naar vierkante meters dus. En dat gaat de komende maanden voor heel veel discussie zorgen volgens Previcus Vastgoed. Hierdoor is het van belang om de WOZ waarde te laten controleren.

Invloed van corona op de WOZ waarde

Als gevolg van de coronacrisis hebben meerdere huurders huurkorting mogen ontvangen. Doordat de huur lager is zou dit van invloed moeten zijn op de vastgestelde huurwaarde. Veel bedrijven sluiten een huurcontract af waarbij de omzet een onderdeel is van de huurwaarde. Door het sluiten van winkels zijn de inkomsten gekelderd waardoor de huurwaarde lager uitvalt. Houdt de gemeente hier rekening mee? Om deze reden is het goed dat zowel eigenaar als gebruiker de WOZ waarde te laten controleren. Het tijdig aanvragen van een WOZ beschikking voor het vragen van de juiste huurprijs

Wanneer je een bedrijfspand wil ombouwen en verhuren als woonruimte, is het van belang om tijdig een WOZ beschikking aan te vragen. Doe je dit niet, dan kan de rekening hiervan voor jou zijn.

Een verhuurde woning wordt door de huurcommissie beoordeeld op redelijkheid van de huurprijs. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het Woning Waardering Stelsel (WWS). Hierbij is de WOZ waarde van groot belang. Wordt de WOZ waarde lager vastgesteld, dan betekent dit voor de verhuurder dat de huurprijs ook lager zou moeten zijn.

Previcus Vastgoed neemt het WOZ bezwaar voor u uit handen

Sinds de oprichting in 2003 heeft Previcus Vastgoed zich gespecialiseerd in taxaties en procedures in het kader van de Wet WOZ. Al jarenlang verlagen zij voor hun klanten WOZ waarden, en de daaraan gekoppelde belastingen.

Het is van belang om na te gaan of er met de bovenstaande argumenten genoeg rekening is gehouden. Een te hoge WOZ waarde betekent voor u een te hoog bedrag dat u betaalt aan belastingen. In een jaar waar branches geraakt zijn zou de gemeente hier juist rekening mee moeten houden. Doordat de dienstverlening op basis van no cure no pay werkt, loop je geen risico.

Wil je er zeker van zijn dat de WOZ waarde juist is vastgesteld? Laat deze dan controleren door Previcus Vastgoed. Je vindt ze in onze app!

Previcus Vastgoed

Word vriend van Actief.

Draag jij ons en alle gratis content een warm hart toe en wil je zelf profiteren van nog meer voordeel?

© 2023 Alle rechten voorbehouden.