Alles wat jij als vastgoedbelegger moet weten over de woonplannen van Hugo

Op donderdag 19 mei maakte de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, zijn kabinetsplannen voor de woningmarkt bekend. In deze blog vind je de belangrijkste punten voor jou als vastgoedbelegger op een rij.

In het ‘Programma Betaalbaarheid’ staan de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Het plan wat Hugo de Jonge heeft gepresenteerd focust zich vooral op het vergroten van het aanbod, het toegankelijker en betaalbaarder maken van de (huur)markt en een betere bescherming.

Een herverdeling van het aanbod

 • Kopen gaat boven huren. Er moeten meer koopwoningen beschikbaar gemaakt worden voor de consument en dat betekent dat het voor beleggers moeilijker wordt om woningen op te kopen en ze te verhuren. Maatregelen zoals de opkoopbescherming (die reeds is ingevoerd, maar nog wel benoemd wordt in het plan) moeten hiervoor zorgen. Ook zullen beleggers vanaf 2025 meer belasting gaan betalen door de aanpassing van box 3. Hoe deze aanpassingen er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk, maar de eerste stap zal de afschaffing van de leegwaarderatio (2023) zijn, waardoor er geen korting meer toegepast wordt op de WOZ-waarde van de woning op grond van de verhuurde staat. Ook vond het kabinet de verhoging van de overdrachtsbelasting een succes. Daarom wordt deze maatregel verlengd en zelfs uitgebreid. De overdrachtsbelasting voor woningbeleggers gaat per 2023 van 8 naar 9 procent.

 • Bouwen, bouwen, bouwen. Er moet meer gebouwd worden voor midden- en lage inkomens. In de periode tot en met 2030 moeten er in totaal 900.000 woningen bij, waarvan 250.000 sociale huurwoningen, 350.000 middeldure huur- of koopwoningen en de overige 300.000 woningen mogen in het hogere segment worden gebouwd.

Wat we dus vooral kunnen opmaken uit bovenstaande plannen is dat het kabinet de beperkende maatregelen voor beleggers ziet als oplossing voor het verhogen van het aanbod.

Toegankelijker en betaalbaarder huren

 • De regulering van de middenhuur. Het puntensysteem voor de maximale huur gaat in dit geval ook gelden voor woningen in de vrije sector tot 1.000 euro of 1.250 euro. Hierdoor zullen er meer huurwoningen in het ‘betaalbare’ segment vallen. Althans, dat is de verwachting van het kabinet.

 • De huurtoeslag gaat op de schop. De hoogte van de huurtoeslag wordt straks niet meer afhankelijk van de huurprijs, maar van een vaste genormeerde huurprijs. Afhankelijk van het inkomen betalen mensen straks een eigen bijdrage. Ook wordt de maximale huurgrens geschrapt waardoor meer huurders huurtoeslag kunnen krijgen en wordt de leeftijdsgrens voor jongeren verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. Ook worden de servicekosten niet langer meegenomen bij het bepalen van de toeslag.

 • Verduurzamen dan maar? Om de woonlasten betaalbaar te houden worden er afspraken gemaakt met verhuurders van slecht geïsoleerde n woningen.

 • Maximale huurverhoging. In de vrije huursector geldt nu nog een verhoging van de inflatie + 1%, maar vanaf 2023 wil het kabinet meer zeggenschap hebben over deze verhoging.

 • Transparantie over de huurprijs. Er komen verplichtingen voor advertenties over oppervlakte, aantal kamers, bouwjaar, hoogte van de borg, inkomenseisen, servicekosten en de huurverhoging.

Betere bescherming voor kopers en huurders

 • Een landelijke norm. Met het wetsvoorstel goed verhuurderschap wil het kabinet een basisnorm hanteren hoe je op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om moet gaan. Voldoe je niet aan deze norm, dan kunnen gemeentes je weren.

 • Een dwingend woningwaarderingsstelsel. Het kabinet vermoedt dat zo’n 20 procent van de woningen verhuurd wordt voor een prijs boven het puntensysteem. Huurders kunnen dit nu afdwingen via de Huurcommissie, maar het kabinet wil dit op voorhand al tackelen door het ‘dwingend’ te maken en gemeenten hierop te laten handhaven.

 • Het biedproces in kaart. Bij het kopen van een woning wordt de certificering van het biedproces, en daarmee het gebruik van een (bied)logboek door makelaars, wettelijk verplicht. Hierdoor komt er meer transparantie in het verkoopproces. Er komt een sectoroverstijgend tuchtrecht voor dit onderdeel.

 • Toegang tot de Huurcommissie. Het moet straks ook voor huurders in de middenhuur mogelijk zijn om bij de huurcommissie terecht te kunnen.

 • Wet toeristische verhuur. Tijdelijke verhuur aan toeristen moet zichtbaar worden voor gemeenten en daar moet deze wet (die al reeds is ingegaan) voor zorgen.

 • Er komt huurbescherming voor huurders van ligplaatsen en woonboten.

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van vastgoednieuws of ben je benieuwd hoe andere leden denken over dit onderwerp? Check onze app! Nog geen lid? Klik dan hier.

Word vriend van Actief.

Draag jij ons en alle gratis content een warm hart toe en wil je zelf profiteren van nog meer voordeel?

© 2023 Alle rechten voorbehouden.