Woningmarkt "hot topic" tijdens Prinsjesdag. Wat zijn de plannen en fiscale voorstellen?

Afgelopen dinsdag was het weer zover: De derde dinsdag van september, de dag van de feestelijke hoedjes en natuurlijk de dag van de Prinsjesdag plannen. Voor velen was het dit jaar geen verrassing dat “de woningmarkt” het belangrijkste thema is gebleken. En dat maakte deze Prinsjesdag, ondanks dat het kabinet demissionair is, misschien wel extra spannend.

Vooraf is al uitgelekt dat het kabinet de komende 10 jaar zo’n 1 miljard euro extra investeert in het bouwen van nieuwe, betaalbare woningen. Dit houdt in dat er jaarlijks zo’n 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd om sneller woningen te kunnen bouwen. Of dit de prijsstijgingen indamt en het tekort aan woningen gaat oplossen moet natuurlijk nog blijken, maar het lijkt in ieder geval een indicatie dat het thema serieus genomen wordt.

Uiteraard was dit niet het enige plan dat potentieel invloed heeft op de vastgoedmarkt. Hieronder nemen we nog een aantal van de nieuwe fiscale voorstellen en regels met je door die het Ministerie van Financiën bekend heeft gemaakt en die mogelijk invloed hebben op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Op 1 januari 2021 is de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting ingevoerd. De antimisbruikbepaling voorkomt dat de verkrijging van de woning wordt gesplitst om zo onder de woningwaardegrens van € 400.000 te blijven. Want, zoals bekend, kan vanaf 1 april 2021 de vrijstelling alleen worden toegepast als de waarde van de woning niet uitkomt boven €400.000,-. Het kabinet stelde in de troonrede van 2021 twee wijzigingen voor:

  • Als een koopovereenkomst niet meer kan worden ontbonden maar de koper kan de onroerende zaak door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld scheiding of overlijden) niet meer als “hoofdverblijf” gebruiken (één van de voorwaarden voor de “startersregeling”), kan de koper (onder voorwaarden) toch gebruik maken van de startersvrijstelling of het verlaagde tarief van 2 procent.

  • De “antimisbruikbepaling” wordt gewijzigd om de onbedoelde gevolgen van de strenge antimisbruikbepaling te voorkomen. Deze bepaling wordt aan de ene kant aangescherpt maar wordt op bepaalde vlakken ook versoepeld. Zo wordt toegevoegd dat deze bepaling ook van toepassing is als binnen een jaar na een verkrijging waarbij de startersvrijstelling is toegepast een zogenoemde aanhorigheid, zoals een garage of schuur, wordt verkregen. Als de totale aankoopwaarde van alle verkrijgingen samen meer bedraagt dan €400.000,-, wordt overdrachtsbelasting berekend over de totale aankoopprijs. Aan de andere kant is de antimisbruikbepaling straks niet meer van toepassing op verkrijgingen door onder meer personen die erven van iemand die de startersvrijstelling heeft toegepast.

Vrijstelling overdrachtsbelasting terugkoop woning met verkoop regulerend beding.

Even een korte toelichting: Verkoop onder voorwaarde, oftewel VoV-woningen zijn woningen die door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht worden aan een bepaalde doelgroep: starters en mensen met een lager middeninkomen.

Vanaf januari 2022 hoeven woningcorporaties of projectontwikkelaars die VoV-woningen terugkopen van particulieren (onder voorwaarden) geen overdrachtsbelasting te betalen. Gedachte hierachter is dat de overdrachtskosten voor woningcorporaties en projectontwikkelaars lager worden en deze woning ook voor de volgende particuliere koper betaalbaar blijft. De vrijstelling voorkomt namelijk dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar bij terugkoop hoge overdrachtskosten heeft, die niet aan een volgende koper kunnen worden doorberekend.

Tariefsverlaging verhuurderheffing

Per 1 januari 2022 krijgen woningcorporaties te maken met een verlaging van de verhuurderheffing. Het percentage van de verhuurderheffing daalt van 0,526% in 2021 naar 0,485% in 2022. Wel kan de overheid volgend jaar de bedragen van de heffingsverminderingen iedere maand wijzigen. Tot op heden kon dit alleen per kwartaal. Desalniettemin werd gelijk de dag na de troonrede tijdens de algemene politieke beschouwing hevig gediscussieerd over het feit of de verhuurdersheffing niet helemaal afgeschaft moet worden. Dit wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Word vriend van Actief.

Draag jij ons en alle gratis content een warm hart toe en wil je zelf profiteren van nog meer voordeel?

© 2023 Alle rechten voorbehouden.