fbpx

Kun je een huurovereenkomst ontbinden bij een huurachterstand?

De belangrijkste verplichting voor een huurder is natuurlijk het betalen van de huur. De huur is een brengschuld wat inhoudt dat de huurder de plicht heeft deze te voldoen. Excuses als het niet hebben ontvangen van de huurfactuur is dus geen geldige redenen om niet te betalen. Maar wat als jouw huurder zijn betalingsverplichtingen niet na komt en de huurachterstand alsmaar oploopt? Wanneer kun je het huurcontract ontbinden bij een huurachterstand? Hoe verloopt deze procedure en wanneer schakel je een jurist in? Je leest het allemaal in deze blog.

Bouw een dossier op

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt is het verstandig om een dossier op te bouwen. Bouw (bij voorkeur samen met een advocaat) een dossier op. Hoe beter je vorderingen kunt onderbouwen, hoe meer kans je maakt om tot de ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen komen.

Herinneringsbrief

Stuur de huurder in eerste instantie een herinnering, bij voorkeur middels een aangetekende brief en per mail. Geef in deze brief aan dat hij niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen met een overzicht van de openstaande betalingen. Geef in deze brief ook een duidelijk termijn aan waarbinnen de betalingen alsnog voldaan moeten worden.

Aanmaning voor huurachterstand

Als de huur niet voor de afgesproken termijn is voldaan en dus in verzuim is kan je als eigenaar niet gelijk naar de kantonrechter. Eerst zal je de huurder moeten ‘sommeren’. Waar bestaat een sommatiebrief uit?

  • Laat de huurder weten dat hij zich niet aan de betalingsverplichtingen heeft gehouden
  • Geef de huurder een redelijke termijn om de betalingsachterstand in te halen
  • Geef aan welke bedragen er nog open staan en op welk rekeningnummer deze bedragen betaald dienen te worden
  • Wijs de huurder op de mogelijke incassokosten
  • Geef aan dat de huurder rente verschuldigd is bij late betalingen
  • Zet je handtekening

Incassoprocedure

Als de huurder na al deze bovenstaande stappen nog niet de huur heeft betaald binnen de in de sommatiebrief genoemde termijn, kun je het beste contact opnemen met een incassobureau of advocaat. Deze zullen trachten het openstaande saldo te incasseren en anders de ontruimingsprocedure in gang zetten.

Komt bovenstaand jou bekend voor en heb jij ervaring met huurders met een huurachterstand? Kijk dan op https://actief.nl/maatwerk/ of bel ons op: 085-8081270 en wij helpen je!