fbpx
 

VastgoedVastgoed financieren

mei 31, 2020

Hoe zit het met financieren?

Een stelregel is dat in principe woningen makkelijker financieren dan bedrijfsruimtes.  Dat heeft te maken met risicoafwegingen. Banken kijken hoe groot het risico is dat zij lopen, gezien zij vaak het grootste gedeelte financieren van de aankoop. Dat is bij een bedrijfsruimte gemiddeld gezien hoger dan bij een woning. Een woning financiert dus vaak makkelijker dan een bedrijfsruimte. Echter is het niet gezegd dat je een bedrijfsruimte helemaal niet kunt financieren want er zijn zelfs financiers die alleen maar bedrijfsruimtes financieren.

Nu is de hamvraag natuurlijk; hoe regel je nou een financiering? Dat kan via de huisbank gaan; daar kan vaak een vastgoedfinanciering worden aangevraagd. Houd hierbij wel rekening dat de meeste grootbanken liever een woning financieren dan bedrijfspanden. De bank zal vragen naar een business case, zij willen graag weten wie de huurder is, of hoe waarschijnlijk het is dat er snel een huurder wordt gevonden, hoe hoog de huur stroom is, waar het vastgoedobject staat etc. met deze informatie proberen zij in te schatten hoe groot het risico is als ze het geld gaan uitlenen voor die aankoop.

En voor iedereen die het zich afvraagt; hoe verloopt een financieringsaanvraag?

Stap 1gesprek met financier. Hierin leg je jouw business case uit en vertel je over jouw gewenste aankoop.

Stap 2het aanleveren van stukken. De financier zal willen weten wat de cashflow in het project is. Dit toon je aan met een rendementsberekening. Daarnaast wil de financier vaak een taxatierapport. Verder wordt meestal gevraagd om de lopende huurovereenkomst(en) en een eventuele voorlopige koopovereenkomst van het object. De financier zal ook willen weten hoe jij eigen inbreng gaat financieren dus willen ze graag zien hoe jij dat gaat doen. Dit kan zijn middels jaarstukken van jouw bedrijf waaruit liquiditeit blijkt of bijvoorbeeld door een taxatierapport van een ander project waarin overwaarde zit maar het kan ook zijn dat je jouw eigen inbreng leent van iemand anders.

Stap 3je krijgt een voorstel/offerte. Kijk hierbij goed welke voorwaarden de bank stelt en laat dit bij voorkeur even checken door een expert. Daarnaast kijk je natuurlijk of de percentages je aanstaan.

Stap 4je tekent de offerte om het officieel te maken.

Stap 5je ontvangt de financieringsovereenkomst.

Stap 6de lening wordt uitgeboekt en gestort op jouw rekening.